-BiS-    Boendestöd i Skåne

I samarbete med socialtjänsten sedan 2006                             

Med tillstånd från IVO                          

Tillstånd för träningsboende från IVO.

                                      Egna fastigheter

Boendestöd i Skåne, BiS, ägs av Ewetz Holding AB.

Bolaget äger fastigheterna själv och kan då också styra och individanpassa inför varje placering.

Vi har varit verksamma inom området sedan 2005 med uppdragsgivare från såväl privat som kommunal

nivå. Vi har bred kompetens, med uppdragsgivare från hela Sverige; Umeå, Marks kommun, Rosengård, Kirseberg m f.l i Malmö.

Vi har erfarenhet och all erforderlig kompetens för att ge ett fullgott utfört arbete med individen i centrum.

Alla boenden är rök och drogfria.

En nystart börjar med en bostad.

Arbetssätt

Bostöd.

Individuell arbetsplan

Vi arbetar med korta och långsiktiga mål. En placering utgår ifrån en behovsanalys. Målen undertecknas av båda parter, där klienten självklart är inkluderad från start. Arbetsplanen hjälper den boende och alla berörda att klargöra arbetet. Vi dokumenterar med säkerhet i journalsystem där vi enkelt och överskådligt kan följa den boende.

Månadsrapport

Varje månad och/eller efter överenskommelse ges en skriftlig rapport om helhetsbilden av den boendes situation. Den visar hur den boende utvecklas samt vilka mål som skall uppfyllas. Plötsliga förändringar i den boendes situation rapporteras omgående till uppdragsgivaren. Varannan eller var tredje månad träffas alla parter i ett uppföljningsmöte där arbetsplanen omprövas och utvärderas. Hur går det till att påbörja ett boende hos ?

Tillsyn i boendet.

Alla boende har sin egen boendestödjare/kontaktperson. När den boende flyttar in startar arbetet med förtroendeskapande samtal och möten. Nätverket är viktigt för alla, oavsett profession. Hur, var och när den boende och kontaktpersonen träffas beror på vilket stöd den boende bedöms behöva. Ibland kan extra stöd behövas, då utarbetas detta gemensamt.