-BiS-    Boendestöd i Skåne
                                    I samarbete med socialtjänsten sedan 2006
                                            Med tillstånd från IVO 

Klicka här för att redigera underrubrik

Tillstånd för träningsboende från IVO.

Egna fastigheter

Boendestöd i Skåne, BiS, ägs av Ewetz Holding AB. 
Bolaget äger fastigheterna själv och kan då också styra och individanpassa inför varje placering. 
Vi har varit verksamma inom området sedan 2005 med uppdragsgivare från såväl privat som kommunal
nivå. Vi har bred kompetens, med uppdragsgivare från hela Sverige; Umeå, Marks kommun, Rosengård, Kirseberg m f.l i Malmö. 
Vi har erfarenhet och all erforderlig kompetens för att ge ett fullgott utfört arbete med individen i centrum.
Alla boenden är rök och drogfria.

.

En nystart  börjar med en bostad.