-BiS-    Boendestöd i Skåne
                                    I samarbete med socialtjänsten sedan 2006
Med tillstånd från IVO 7 kap. 1 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453) SoL

Klicka här för att redigera underrubrik

Kontakta oss.

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Ett fel har uppstått.
Klicka här för att försöka igen.