-BiS-    Boendestöd i Skåne
                                    I samarbete med socialtjänsten sedan 2006
Med tillstånd från IVO 7 kap. 1 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453) SoL

Klicka här för att redigera underrubrik

Vid psykisk ohälsa eller som ensamkommande som fått PUT kan man behöva hjälp och stöd för att klara av sitt boende och liv. Boendestöd är en praktisk och social insats för behövande. Tillsammans med socialtjänsten och klienten tar vi fram en behovsplan.

Boendestöd för ensamkommande.

Boende i möblerad lägenhet med eget rum samt gemensamt vardagsrum, badrum och kök. Vår personal vägleder och coachar efter behov och vårdplan

Avtal med Migrationsverket.

Vi arbetar mest med med boenden, dock kan även erbjuda Sfi, samt introduktionskurser.

Coaching och bostöd.

Missbruksproblematik, spelberoende samt hjälp med arbetsplanering, praktikplats och/eller utbildning.