-BiS-    Boendestöd i Skåne
                                    I samarbete med socialtjänsten sedan 2006
                                            Med tillstånd från IVO 

Klicka här för att redigera underrubrik

Vid psykisk ohälsa eller som ensamkommande som fått PUT kan man behöva hjälp och stöd för att klara av sitt boende och liv. Boendestöd är en praktisk och social insats för behövande. Vi tillhandahåller även skyddat boende. Tillsammans med socialtjänsten och klienten tar vi fram en behovsplan. Vi tar emot familjer samt tillåter husdjur. Vi tar emot förfrågningar från hela Sverige.

Stödboende, även våldsutsatta. Tillstånd av IVO.

Bostöd/träningsboende pojkar/flickor, 16-21 år.

Boende i möblerad lägenhet med eget rum samt gemensamt vardagsrum, badrum och kök. Vår personal vägleder och coachar efter behov och vårdplan

Träningsboende 16-20 år. Tillstånd av IVO.

Avtal med Migrationsverket.

Vi arbetar här i huvudsak med boenden, dock kan även erbjuda Sfi, samt introduktionskurser.

Träningsboende, tillstånd av IVO.

Coaching och bostöd.

Missbruksproblematik, spelberoende samt hjälp med arbetsplanering, praktikplats och/eller utbildning.